Våra tjänster

Specialtransporter
Vår filosofi är att göra det så lätt som möjligt för kunden. Vår totaltransportlösning är därför ett bra sätt att slippa krångel. Vi tar hand om hela transporten från A till B. Vi svarar då för att rätt fordon hyrs in för den aktuella lasten samt ser till att tillstånd, biljetter och alla övriga papper som fodras tas fram. Vi ordnar alla typer av transporter, små som stora och korta som långa

. 

Lagerhållning
I vårt stora lager kan vi förvara gods i väntan på rätt leveransdag. Här har vi en lyftkapacitet på 0-80 ton
. 

Transporter för Byggvaruhandeln